การใช้งานบริการ ThaiBombMail.com

สะดวก ง่ายดาย ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานใดๆ มาก่อน นอกจากนั้นทางเรายังได้จัดเตรียมคู่มือการใช้งาน เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ด้านล่างเป็นคำถามที่เราพบบ่อย

บริการ ThaiBombMail.com เหมาะสำหรับใคร?

บริการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะจัดส่งอีเมล์ข่าวสารต่างๆไปยังลูกค้าเก่าหรือสมาชิกของบริษัทหรือหน่วยงานของท่าน เพื่อแจ้งข่าวสารต่างๆ เช่น มีสินค้าใหม่, บริการใหม่ๆ, ข่าวสารต่างๆ โดยผู้ใช้บริการจะต้องมีรายชื่ออีเมล์นั้นอยู่แล้ว

ThaiBombMail.com มีรายชื่ออีเมล์เตรียมไว้ให้เลยหรือไม่

สำหรับรายชื่ออีเมล์นั้นผู้ใช้บริการจะต้องจัดเตรียมมาเอง โดยทางเราจะไม่มีรายชื่ออีเมล์ให้ และ รายชื่ออีเมล์ที่ผู้ใช้บริการนำมาจัดส่งจะต้องได้รับมาด้วยความเต็มใจต้องการรับข่าวสารจริงๆ

หลังจากชำระค่าบริการแล้วใช้เวลานานเท่าไหร่จึงจะสามารถใช้งานได้?

ภายใน 24 ชั่วโมง

รายชื่ออีเมล์ที่ Import เข้าสู่ระบบจะมีความปลอดภัยเพียงใด?

เราทราบดีว่ารายชื่ออีเมล์ทั้งหมดของลูกค้าเป็นข้อมูลความลับที่สำคัญในการทำธุรกิจ ThaiBombMail.com จะจัดเก็บ ข้อมูลนี้เป็นความลับอย่างดีที่สุด โดยจะจัดเก็บอยู่ในระบบ ThaiBombMail.com อย่างปลอดภัยแน่นอน 100%

มีค่าบริการอื่นๆเพิ่มเติมอีกหรือไม่?

ค่าบริการจะมีเพียงอย่างเดียวคือค่าบริการสำหรับการจัดส่งอีเมล์ข่าวซึ่งอยู่ในเมนู "อัตราค่าบริการ" โดยจะไม่มีค่าบริการใดๆอื่นเพิ่มเติมอีกภายหลัง

มีข้อจำกัดในการส่งอีเมล์อย่างไรบ้าง?

อีเมล์นั้นจะต้องเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการที่ไม่ผิดกฏหมาย และอีเมล์ที่ส่งจะต้องมีขนาดไม่เกิน 1M โดยสามารถมีข้อความหรือรูปภาพได้ตามต้องการ ไม่มีข้อจำกัดใดๆ

อีเมล์ที่จัดส่งจะถึงผู้รับแน่นอนหรือไม่?

ระบบเมล์เซิร์ฟเวอร์ที่เราออกแบบไว้ จะสามารถจัดส่งอีเมล์ได้เป็นล้านโดยที่อีเมล์ทุกฉบับจะได้รับข่าวสารแน่นอน 100%

สามารถส่งข่าวสารเป็นภาษาไทยได้หรือไม่?

ระบบ ThaiBombMail.com สามารถเลือก Character-Set ได้ด้วยตนเอง สามารถกำหนดได้ทั้งแบบ Tis-620 , Windows-874 , UTF-8

ส่งอีเมล์เป็น Html Format ได้หรือไม่?

สามารถส่งได้ทั้งแบบ Text และแบบ HTML

ผู้ใช้บริการสามารถกำหนดอีเมล์ผู้ส่ง ( From ) ได้เองหรือไม่?

ผู้ใช้บริการสามารถกำหนดชื่ออีเมล์ผู้ส่งได้ตามต้องการ โดยหากผู้รับข่าวสารตอบกลับอีเมล์มา อีเมล์นั้นก็จะจัดส่งกลับมาตาม อีเมล์ที่ได้ระบุไว้

หากต้องการให้ ThaiBombMail.com ออกแบบอีเมล์ข่าวสารให้ได้หรือไม่?

ทางเรายินดีออกแบบอีเมล์ให้ตามต้องการ แต่จะมีค่าบริการเพิ่ม 3,000 บาท

สามารถ Import รายชื่ออีเมล์ได้แบบใดบ้าง

ผู้ใช้บริการสามารถเลือก Import รายชื่ออีเมล์ได้ทุกวิธี เช่น Import ด้วยไฟล์ ( Text file ) , Copy และนำมา Paste ลงใน Text Box โดยตรง , พิมพ์รายชื่ออีเมล์ลงในแบบฟอร์ม

Import รายชื่ออีเมล์ได้ครั้งละกี่อีเมล์และมีความรวดเร็วเพียงใด

สามารถ Import รายชื่ออีเมล์ได้ไม่จำกัดจำนวนความเร็วในการ Import 100,000 อีเมล์ภายใน 20 นาที

ระบบสามารถกรองระหว่างอีเมล์ดี กับ อีเมล์ตีกลับได้หรือไม่?

หลังจากจัดส่งไปแล้ว รายงานสถิติจะแสดงรายชื่ออีเมล์ทั้งหมดที่ส่งผ่าน และผู้ใช้บริการสามารถเลือก Export เฉพาะอีเมล์ที่ส่งผ่านได้ ส่วนอีเมล์ที่ถูกตีกลับจะเข้าไปอยู่ใน อีเมล์ของท่านที่ใช้ในการส่ง