ราคาค่าบริการ

อัตราค่าบริการ ThaiBombMail.com จะชำระเพียงครั้งเดียว ขึ้นอยู่กับ จำนวนอีเมล์ที่ต้องการส่ง โดยจะมีอายุการใช้งานตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน ขึ้นอยู่กับ Plan ที่ท่านเลือกใช้บริการ การใช้บริการตลอดระยะเวลาสัญญาจะไม่มีค่าบริการอื่นๆอีก หลังจากชำระค่าบริการแล้วท่านจะได้รับ Username , Password สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อเริ่มต้นใช้บริการภายใน 24 ชั่วโมง

อัตราค่าบริการ ThaiBombMail.com

Function / Plan 5,000 อีเมล์ 10,000 อีเมล์ 20,000 อีเมล์ 30,000 อีเมล์ 40,000 อีเมล์ 50,000 อีเมล์ up
* ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ( ยกเว้น Plan 50000 ขึ้นไป )
* เพิ่มระยะเวลาสำหรับการใช้งาน เสียค่าบริการเพิ่มเดือนละ 200 บาท ( จำนวนการส่งอีเมล์เท่าเดิมเพิ่มเฉพาะระยะเวลาการใช้งาน )
จำนวนอีเมล์ที่สามารถส่งได้ทั้งหมด 5,000 อีเมล์ 10,000 อีเมล์ 20,000 อีเมล์ 30,000 อีเมล์ 40,000 อีเมล์ 50,000 อีเมล์
ระยะเวลาที่สามารถใช้งานได้ 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 6 เดือน 12 เดือน
Function การใช้งาน All All All All All All
ค่าบริการเฉลี่ยอีเมล์ ( ต่อ 1 ฉบับ ) 0.10 บาท/อีเมล์ 0.09 บาท/อีเมล์ 0.08 บาท/อีเมล์ 0.07 บาท/อีเมล์ 0.06 บาท/อีเมล์ 0.05 บาท/อีเมล์
อัตราค่าบริการ (รวมภาษี) 535 บาท 963 บาท 1,712 บาท 2,247 บาท 2,568 บาท 0.05 บาท/อีเมล์

สมัครใช้บริการ Bomb Mail

icon chat

หลังจากได้รับข้อมูลแล้วเจ้าหน้าที่จะจัดส่ง
รายละเอียดการใช้งานไปให้ภายใน 24 ชั่วโมง

" หลังจากยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้วท่านจะต้องชำระเงินและส่งหลักฐานการชำระเงินมาทาง อีเมล์หรือทาง Fax หลังจากทางเราได้หลักฐานการชำระเงินแล้วจะจัดส่ง Username , Password และ URL สำหรับเข้าไปใช้งานภายใน 24 ชั่วโมง หรือ คลิกที่นี่"