Services

บริการ email marketing จาก ThaiBombMail.com เป็นบริการช่วยให้ผู้ใช้บริการ สามารถจัดส่ง อีเมล์ข่าวสารต่างๆไปยัง อีเมล์ของลูกค้าหรืออีเมล์ของสมาชิก เพื่อ Update ข่าวสาร,สินค้า หรือบริการใหม่ๆของบริษัท โดยผู้ใช้บริการจะต้องจัดเตรียมรายชื่ออีเมล์มาเอง และสร้างเนื้อหา ของอีเมล์ ที่ต้องการส่งด้วยตนเอง จากนั้นก็นำเข้าสู่ระบบ ThaiBombMail.com และทำการ กดปุ่ม Submit เพียงเท่านี้ระบบก็จะทยอยจัดส่ง อีเมล์ข่าวสารไปยังรายชื่ออีเมล์ทั้งหมด ThaiBombMail.com รับประกัน 100% ว่าอีเมล์ทั้งหมดจะได้รับข่าวสารอย่างครบถ้วน โดยผู้ใช้บริการยังสามารถดูรายงานสถิติย้อนหลังได้อีกด้วยว่าจัดส่งทั้งหมดกี่อีเมล์ เปิดอ่าน คลิกลิงค์ กี่อีเมล์ เพื่อช่วยให้ง่ายต่อการ วางแผนการตลาด

รายละเอียดของบริการ Bomb Mail

 • สามารถสร้าง List หรือกลุ่มของอีเมล์ได้เองไม่จำกัด ( สำหรับท่านที่มีลูกค้าหลายกลุ่ม ) เริ่มต้นสร้าง List ที่จะใช้จัดเก็บรายชื่ออีเมล์ สำหรับท่านที่มีรายชื่ออีเมล์ หลายกลุ่ม ก็จะทำให้รายชื่อแต่ละกลุ่มนั้นไม่ปะปนกัน ด้วยการสร้าง List แยกจากกัน โดยจำนวน List ท่านสามารถสร้างได้ไม่จำกัด

  Information
 • Import อีเมล์ได้ด้วยตนเองผ่านระบบ Web Admin Import รายชื่ออีเมล์ต่างๆเข้าสู่ List ที่ได้สร้างไว้ โดยสามารถ Import ได้ ทั้งแบบไฟล์ (Excel , Text) หรืออาจจะ Copy และทำมา Paste ลงในช่องรับข้อความ โดยตรงก็ได้ สามารถ Import ได้เป็นล้านอีเมล์ ในเวลาไม่กี่นาที

  Information
 • สามารถส่งอีเมล์ข่าวที่ต้องการในรูปแบบ Html ได้ สร้างเนื้อหาของอีเมล์ที่จะจัดส่ง สามารถสร้างได้ หลายแบบทั้งการสร้างผ่าน Html Editior ด้วยระบบ ThaiBombmail.com เองหรืออาจจะ Upload ไฟล์ Html ที่ได้จัดเตรียมไว้ รวมทั้งยังสามารถใส่ URL ของเว็บเพจที่ต้องการจะส่ง เข้ามาในระบบได้อีกด้วย

  Information
 • มีรายงานสถิติให้สามารถดูได้ว่า ส่งไปแล้วกี่อีเมล์ ถึงกี่อีเมล์ มีใครเปิดอ่านบ้าง มีใครคลิกลิงค์ในอีเมล์บ้าง คิดเป็นกี่ % หลังจากจัดส่งไปแล้ว ท่านสามารถดูรายงานสถิติได้ว่า มีการจัดส่งไปแล้วกี่อีเมล์ เปิดอ่านกี่อีเมล์ คลิกลิงค์กี่อีเมล์ และยังสามารถดูรายชื่ออีเมล์ที่เปิดอ่านและคลิกลิงค์ได้อีกด้วย ข้อมูลในส่วนนี้จะมีประโยชน์มากในการวางแผนการตลาด ด้วยอีเมล์

  Information
 • สามารถคัดกรองอีเมล์ดีและอีเมล์เสียได้ ทำให้อีเมล์ใน List มีจำนวนน้อยลงแต่ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น รายงานสถิติ จะแสดงอีเมล์ที่ถูกตีกลับ ซึ่งเป็นอีเมล์ที่มีปัญหาในการจัดส่ง เช่น รายชื่ออีเมล์นั้นผิดไม่มีในระบบ , อีเมล์นั้นปิดการใช้งาน ไปแล้ว , อีเมล์นั้นพื้นที่เต็ม ฯลฯ ข้อมูลในส่วนนี้จะทำให้เรา คัดกรองอีเมล์เสียออกมาเพื่อไม่ต้องจัดส่งในอนาคตจะทำให้ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายลงได้อีก

  Information
 • สามารถส่งได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบบ ThaiBombMail.com จัดส่งได้ทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ โดยผู้ใช้บริการสามารถกำหนด Encoding , Character Set ได้ด้วยตนเองเพื่อให้ตรงกับเนื้อหาของอีเมล์ ที่ได้สร้างขึ้นมา

  Information
 • อีเมล์จะถูกจัดส่งอย่างรวดเร็ว เพราะเราจัดเตรียม เมล์เซิร์ฟเวอร์สำหรับส่งเมล์ข่าวโดยเฉพาะหลายสิบเครื่อง อีเมล์จะถูกจัดส่งอย่างรวดเร็ว เพราะ ThaiBombmail.com ได้ออกแบบระบบ เมล์เซิร์ฟเวอร์ สำหรับจัดส่งเมล์ข่าวสาร โดยเฉพาะ

  Information