สำหรับผู้ใช้บริการ ThaiBombMail.com

จะต้องยอมรับเงื่อนไขต่างๆตามกฏระเบียบด้านล่าง โดยที่เราเน้นย้ำคือเราไม่ให้บริการสำหรับการส่งอีเมล์ข่าวสารไปยังอีเมล์ปลายทางที่ไม่รู้จักหรือ เจ้าของอีเมล์ ไม่ได้มีความประสงค์ที่จะรับข่าวสารนั้นๆ

  1. ข้อมูลต่างๆในอีเมล์ที่จัดส่งจะต้องไม่ ผิดกฏหมาย ขัดต่อศีลธรรม และละเมิดลิขสิทธิ์
  2. รายชื่ออีเมล์ที่ผู้ใช้บริการนำมาใช้งานจะต้องเป็นรายชื่ออีเมล์ที่ได้รับมาด้วยความเต็มใจจากเจ้าของอีเมล์
  3. ไม่อนุญาติให้ส่งโดยใช้รายชื่ออีเมล์ที่ซื้อมา หรือ คัดลอกมาจากเว็บไซต์ต่างๆ
  4. ThaiBombMail.com ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆหากระบบไม่สามารถใช้บริการได้ชั่วคราวหรือมีการสูญหายของข้อมูล
  5. ThaiBombMail.com สามารถยกเลิกการให้บริการกับผู้ใช้บริการได้ทันทีหากเห็นว่าผู้ใช้บริการทำผิดกฏข้อใดข้อหนึ่งโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และไม่คืนค่าบริการที่ได้ชำระมาแล้ว
  6. ThaiBombmail.com ไม่รับประกันว่าอีเมล์ทุกฉบับจะส่งเข้า Inbox อีเมล์ที่ส่งอาจจะเข้า Junk Box ได้ แต่รับประกันว่าอีเมล์ทุกฉบับส่งถึงผู้รับแน่นอน 100%