ท่านสามารถสมัครใช้บริการโดยระบุข้อมูลต่างๆ ตามแบบฟอร์มด้านล่าง

หลังจากนั้นระบบจะแสดงรายละเอียดการ ชำระเงิน (สำหรับ Package อื่นที่ไม่ใช่ Pcakge ฟรี) และจำนวนเงินที่ต้องชำระทั้งหมดพร้อมรายละเอียด ของบริการที่ท่านเลือกไว้ หลังจากยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้วท่านจะต้องชำระเงินและส่งหลักฐานการชำระเงินมาทาง อีเมล์หรือทาง Fax หลังจากทางเราได้หลักฐานการชำระเงินแล้วจะจัดส่ง Username , Password และ URL สำหรับเข้าไปใช้งานภายใน 24 ชั่วโมง

สมัครใช้บริการ Bomb Mail

icon chat

หลังจากได้รับข้อมูลแล้วเจ้าหน้าที่จะจัดส่ง
รายละเอียดการใช้งานไปให้ภายใน 24 ชั่วโมง

" หลังจากยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้วท่านจะต้องชำระเงินและส่งหลักฐานการชำระเงินมาทาง อีเมล์หรือทาง Fax หลังจากทางเราได้หลักฐานการชำระเงินแล้วจะจัดส่ง Username , Password และ URL สำหรับเข้าไปใช้งานภายใน 24 ชั่วโมง หรือ คลิกที่นี่"